Ukrayna eğitim tercihlerinde öne çıkıyor

UE Eğitim Genel Koordinatörü Emrah Yüksek, yaptığı açıklamada yurtdışında eğitim için ekonomik ve kaliteli alternatifler olduğunu belirterek, Ukrayna’daki eğitim olanakları hakkındaki soru işaretlerini gideren açıklamalarda bulundu.

Son zamanlarda yapılan kamuoyu araştırmaları, Türkiye’deki ailelerin %83’ünün yurtdışı eğitimini tercih ettiğini gösteriyor. Kaliteli branş eğitimi ve gelişmiş kariyer olanakları gibi sebepler, yurtdışı eğitimini diğer alternatiflere göre daha cazip kılıyor. Diğer yandan, birçok ailenin yurtdışı eğitimine sıcak baktığı hâlde ekonomik sebeplerden ötürü uzak durduğu da bilinmekte. Emrah Yüksek, geçtiğimiz günlerde, çocuklarını ekonomik kaygılarla yurtdışı eğitimine gönderemeyen aileleri rahatlatacak açıklamalarda bulundu. Yüksek’in açıklamalarına göre, Ukrayna’da oldukça uygun rakamlarda kaliteli eğitim almak ve bu ülkedeki kariyer olanaklarından yararlanmak mümkün.

Ukrayna’daki Eğitim Olanakları

Ukrayna, son zamanlarda yurtdışı eğitimi için ekonomik alternatifler arayan ailelerin dikkatini çekmeye başladı. UE Eğitim tarafından yapılan araştırmalar, Ukrayna’da oldukça uygun bir bütçeyle eğitim almanın mümkün olduğunu gösteriyor. Ancak Ukrayna’yı cazip kılan tek unsur bu değil. Emrah Yüksek, yaptığı açıklamalarda Ukrayna’daki eğitimin öğrenciler için birçok kapıyı açtığını, sosyal olanaklardan kariyer imkânlarına kadar birçok farklı konuda fırsat sunduğunu belirtti.

Ukrayna, geçtiğimiz yıllarda AB ve NATO adaylıklarıyla gündeme geldi. AB, ABD gibi ülkelerle olduğu gibi, Türkiye ile de ilişkilerini geliştiren Ukrayna, sanayi, ekonomi, bilim, teknoloji gibi alanlarda ve sosyal konularda büyük reformlar gerçekleştiriyor. UE Eğitim’in araştırmalarına göre, sanayi atılımlarından sosyal hizmetlere kadar birçok alanda uygulanan reformlar, eğitime ayrılan bütçenin ve eğitim kalitesini yükseltmek için yapılan çalışmaların hız kazanmasına sebep oldu. Ukrayna, bu gelişmeleri sürdürebilmek için, yurtdışından gelen öğrencilere büyük kolaylıklar sağlıyor.

Emrah Yüksek, Ukrayna’daki eğitim imkânlarıyla ilgili yaptığı açıklamalarda, Ukrayna’daki üniversite eğitimin AB ülkelerine göre çok daha uygun fiyatlarda olduğunu ve buna karşın, eğitim kalitesinin AB ve ABD ile denk olduğunu açıkladı. Yüksek’in UE Eğitim araştırmasına dayandırdığı açıklamalara göre, yıllık üniversite harçları 1600 ile 3000 arasında değişmekle birlikte, bu fiyatlarla AB ülkelerinde ve ABD’de denkliği olan bir eğitim almak mümkün. Yapılan araştırmalar ve son zamanlarda basına yansıyan haberler, AB ülkelerinde ve ABD’de eğitim gören öğrencilerin konaklama, geçinme gibi konularda büyük sorunlar yaşadıklarını gösteriyor. Bu ülkelerde yurt imkânları kısıtlı olmakla birlikte, ev kiraları yüksek olduğu için barınma sorunu öğrencilerin en büyük problemleri arasında yer alıyor. Diğer yandan, UE Eğitim’in yaptığı çalışmalar Ukrayna’nın eğitim ve yaşam giderleri bakımından uygun bir alternatif olduğunu göstermekte. Emrah Yüksek’in bu araştırmalara dayandırarak yaptığı açıklamalara göre, Ukrayna’da eğitim gören bir öğrencinin barınma, gıda ve ulaşım giderlerini ayda 250 ile 350 USD arasında bir bütçeyle karşılaması mümkün. Ukrayna’da alım gücü eski Sovyet ülkelerine göre çok daha yüksek olduğu için, bu ülkede okuyan öğrenciler temel ihtiyaçlarını karşılarken sosyal olanaklardan da yararlanabiliyor.