TEB’in Türkiye ekonomisine desteği sürüyor

TEB, yılın ilk çeyreğinde TL kredilerinde yüzde 20 büyüdü.

Türk Ekonomi Bankası (TEB), 2020 yılı birinci çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Yılın ilk çeyreğinde toplam TL kredilerindeki artış oranı yüzde 20 olan TEB’in ekonomiye ve müşterilerine sağladığı desteğin en önemli göstergesi olan kredileri toplam aktiflerinin yüzde 65’ini oluşturdu. 31 Mart 2020 tarihi itibarıyla TEB aktif toplamı yılın başından itibaren yüzde 16 artarak 124 milyar TL’ye ulaşırken, net kârı 396 milyon TL oldu. Risk yönetimine ve aktif kalitesine öncelik veren TEB’in yılın ilk çeyreğinde toplam kredileri 80.7 milyar TL seviyesinde gerçekleşirken, aynı dönemde toplam mevduatı ise yüzde 15 oranında artarak 83.3 milyar TL oldu. TEB’in özkaynakları 10.1 milyar TL olurken, sermaye yeterlilik rasyosu hedef rasyo olan yüzde 12’nin oldukça üstünde, yüzde 15.49 oranında gerçekleşti. Türkiye Bankalar Birliği’nin (TBB) kredi protokolüne katılan TEB, koronavirüs salgınından olumsuz etkilenen KOBİ, kurumsal ve ticari müşterileri için “Çek Ödeme Destek Kredisi” ve “Ekonomik İstikrar Kalkanı Kredi Desteği” olmak üzere iki ayrı paket açıkladı. TEB, küresel salgının müşterilerinin istihdam, üretim, ticaret ve ödeme sistemine olası etkilerini en az düzeyde tutmak için hayata geçirdiği her iki destek paketi kapsamında müşterilerine azami 3 ay anapara ve faiz ödemesiz, toplam 12 ay vadeye kadar kredi desteği sağlıyor.

KOSGEB faiz desteği

KOBİ’lerin ve küçük işletmelerin finansmana erişiminin kolaylaştırılmasını hedefleyen TEB, KOSGEB KOBİ Finansman Destek Programı’na dahil oldu. Anaparanın banka kaynaklarından karşılandığı ve başta küçük işletmeler olmak üzere girişimci işletmelere kredi kullandırılan Program kapsamında KOSGEB, işletmelerin faiz yükünü hafifletmek adına yıllık 10 ve 12 puan olacak şekilde faiz desteğinde bulunuyor. Kredi programında girişimci işletmelere 12/18 ay vadelerde aylık eşit ödemeli olacak şekilde 50 bin TL’ye kadar kredi kullandırılırken, girişimci işletmelerin kadın, genç, gazi, engelli, birinci derece şehit yakını gibi kriterleri taşıması durumunda kredi üst sınırı 70 bin TL’ye çıkabiliyor. Makine teçhizat ve stratejik öncelikli sektörlerde olan işletmeler için ise kredi vadeleri 36 aya, kredi üst tutarı da 500 bin TL’ye kadar çıkabiliyor.