Projelerin bütçesi 1 milyar TL’yi buldu!

Türkiye'de bölgesel rekabet gücünün artırılması amacıyla faaliyet gösteren kalkınma ajansları, geçen yıl 1246 projeye 662,6 milyon lira destek verdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda faaliyet gösteren kalkınma ajanslarının kalkınma projelerine desteği yoğun bir şekilde sürüyor. AA muhabirinin “Kalkınma Ajansları 2018 Yılı Genel Faaliyet Raporu”ndan derlediği bilgiye göre, ülke genelinde faaliyet gösteren 26 kalkınma ajansı, strateji ve planlama çalışmaları, yatırım fırsatları tanıtımı, mali ve teknik destekler yoluyla bölgelerinin gelişme süreçlerine katkı sunuyor. Ajanslar, geçen yıl 205 farklı konuda analiz, inceleme, strateji ve planlama çalışması yürüterek bölgelerin kaynak ve olanaklarının tespitiyle ekonomik ve sosyal gelişmeyi hızlandırmaya yönelik araştırmaları destekledi. Geçen yıl kamu kuruluşlarına, KOBİ’lere, dernek, vakıf, birlik gibi sivil toplum kuruluşlarına ve tüzel kişiliklere destek veren kalkınma ajansları aracılığıyla 1246 projeye katkı sağlandı. Bu projelere verilen destek tutarı 662,6 milyon lira, eş finansman dahil proje bütçesi ise 1 milyar lira oldu. Bu dönemde proje teklif çağrıları aracılığıyla bin 58 proje destek almaya hak kazanırken, bu projelere ayrılan tutar 564,3 milyon lira seviyesinde gerçekleşti. Bölge ekonomilerine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesine, yenilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesine yönelik fizibilite desteklerinin tutarı da 19,1 milyon lira olarak hesaplandı.

Tarımdan savunmaya birçok proje desteklendi

Bölge planlarında öngörülen öncelikler doğrultusunda, konusu ve koşulları ajanslar öncülüğünde ve yönlendirmesinde belirlenen güdümlü projelerin yürütülmesi çalışmalarına geçen yıl da devam edildi. Bu kapsamda, 2017 ve 2018 yıllarında 14 güdümlü projeye yaklaşık 79,1 milyon lira destek sağlandı. Proje teklif çağrısı yöntemi uygulanmadan doğrudan destek vermeye yönelik güdümlü proje uygulaması geçen yıl 7 ajans tarafından yürütüldü.

Destek verilen güdümlü projeler arasında Erzincan’da Süt İşleme Tesisi kurulmasından İstanbul’da tekstil atölyelerinin iyileştirilmesine, Manisa’da Savunma Sanayisi Teknoloji Geliştirme Kümesi oluşturulmasından Düzce’de Nitelikli İstihdam ve Strateji Geliştirme Merkezi kurulmasına kadar farklı alanlarda çalışmalar yer aldı. Mardin’de Telkari Tasarım ve Uygulama Merkezi, Erzurum’da süt sektörü soğuk zincir kurulumu, Kayseri’de Uluslararası Fuarcılık ve Kongre Merkezi gibi projelere de destek sağlandı. Raporda, yeni dönemde kalkınma ajanslarının desteklerini daha etkin kılmak amacıyla bazı yeni uygulamaların hayata geçirileceğinin de bilgisi verildi. Buna göre, ajans destekleri, başta işletmeler olmak üzere kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve üniversiteler gibi yerel aktörlerin yönetim ve işletme uygulamalarının iyileştirilmesine, sorunlarının çözüme kavuşturulmasına ve yeni iş fırsatlarını değerlendirmelerine yardımcı olacak yönetim danışmanlığı hizmetlerini de kapsayacak şekilde yapılandırılacak. Bu kapsamda kurum, kuruluş ve işletmelerde yeterince ele alınamamış işletme anayasaları, inovasyon yönetimi, halka arz, verimli üretim, hizmet olarak yazılım (SaaS), kurumsallaşma, dijital dönüşüm gibi alanlarda teşvik edici ve özendirici programlar hayata geçirilecek.

Girişimcilik kültürü yaygınlaştırılacak

Kalkınma ajanslarıyla hayata geçirilecek bir diğer yenilik ise bölgesel girişim sermayesi uygulaması olacak. Bu kapsamda, finansman ihtiyacı olan, katma değeri yüksek mal ve hizmet üreten işletmeleri ortaya çıkarmak ve girişimcilik kültürünü yaygınlaştırmak üzere büyüme potansiyeli bulunan işletmelere bölgesel girişim sermayesiyle destek verilecek. Böylece firmalar ulusal ve uluslararası alanda daha rekabetçi hale getirilecek. Yeni dönemde ajansların bölgelerin imkan ve kabiliyetlerini etkin kullanması ve ekonomik kalkınmasına ivme kazandırması için fizibilitesi hazır proje havuzları oluşturulacak. Bu projelerin kamu yatırım programına alınması, devlet desteklerinden yararlandırılması, kamu-özel iş birlikleriyle veya uluslararası fonlarla finanse edilmesi ya da bizzat özel sektörün öz kaynaklarıyla hayata geçirilmesi sağlanacak. Ayrıca, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı kalkınma ajanslarıyla uygulanan sosyal destekleri de yeniden yapılandırılacak. Sosyal destek programının yeni dönemdeki önceliği, özellikle görece az gelişmiş yerleşimlerdeki dezavantajlı kesimlerin istihdama, üretime, sosyal hayata katılımına imkan veren projelerle sosyal girişimcilik, sosyal sorumluluk uygulamaların yaygınlaştırılmasına yönelik projelerin desteklenmesi olacak. AA