EY “Karbon Negatif” kuruluş oldu

Ernst & Young, Türkiye dâhil olmak üzere faaliyet gösterdiği 150’den fazla ülkede net karbon ayak izinin negatif olması için sorumlu olduğundan daha fazla karbonu atmosferden uzaklaştırarak veya dengeleyerek "karbon negatif" hale geldi.

Uluslararası danışmanlık ve denetim şirketi Ernst & Young (EY) sera gazı emisyonlarını dengeleyerek Aralık 2020 itibarıyla “karbon nötr” olmuş ve 2021 yılı içinde ise karbon negatif hale geleceğini taahhüt etmişti.

EY; iklim değişikliği ile mücadeleye destek olmak için 2020’de açıkladığı eylem planı kapsamında karbon negatif hale gelmekle kalmayarak, toplam sera gazı emisyonlarını küresel ısınmayı 1,5 derecede tutmak için gereken azaltımlar doğrultusunda yüzde 40 azaltacak ve 2025 yılında atmosfere yeni emisyonlar eklemeyerek “net sıfır” olacak.

İklim değişikliği ve beraberinde gelen sorunların iş dünyasında hızlı bir değişimi zorunlu kıldığına dikkat çeken EY Türkiye Ülke Başkanı Metin Canoğulları, “2021 yılında gerçekleştirmeyi taahhüt ettiğimiz ‘karbon negatif’ hale gelme hedefimize ulaşmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Karbonsuzlaşma taahhüdümüz, gezegenimizi korumak için harekete geçerek daha iyi bir çalışma dünyası oluşturma amacıyla attığımız adımların en güzel örneklerinden biri. Bu yolculuğumuz boyunca, iklim üzerindeki kişisel etkilerini azaltarak değişime öncülük eden EY çalışanlarından ilham aldığımızı da belirtmek istiyorum. Bundan sonra da çözüm ortağı olduğumuz müşterilerimiz, tüm paydaşlarımız ve çalışanlarımızla birlikte gelecek nesillere sürdürülebilir bir dünya bırakmak için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

EY’ın küresel çapta karbon emisyonu, 2021 mali yılında bir önceki yıla göre yüzde 60, 2019 yılına göre ise yüzde 71 gerileyerek 394 bin ton olarak gerçekleşti. Bununla birlikte ofislere dönüşün ve iş seyahatlerinin başlamasıyla birlikte EY, karbon emisyonunu 2022 ve sonrasında da Bilime Dayalı Hedefler Girişimi (SBTi) tarafından onaylanan 1,5°C doğrultusunda tutmaya devam edecek. Bu kapsamda EY, 2025’te net sıfır hedefine ulaşma sürecinde de karbon negatif kalmayı sürdürecek.

EY’ın sürdürülebilirlik alanında açıkladığı plan, şirketin NextWave Stratejisi’nin bir parçasını oluşturuyor. EY, sürdürülebilirlik taahhütleri ile paydaşları için uzun vadeli değer yaratmayı ve daha iyi bir çalışma dünyası oluşturulmasına destek olmayı amaçlıyor.